Interneta vietnes manasgarsas.lv atteikuma tiesības.

14 kalendāro dienu laikā no distances līguma slēgšanas pircējam ir tiesības atkāpties no līguma un atgriezt preci mums. Pircējam tiek atgriezta visa par preci veiktā samaksa, ja:

  • Prece tiek atgriezta pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs
  • Prece tiek atgriezta oriģinālajā iepakojumā
  • Pircējs nav sācis preci izmantot
  • Prece tiek atgriezta ar oriģinālo pavadzīmi, čeku (ja apmaksa veikta skaidrā naudā) un aizpildītu Atteikšanās veidlapu

Atsakoties no preces, pirkuma summa 15 dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas tiks atgriezta uz bankas kontu, ko pircējs ir norādījis atteikumā. Nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

Atgriežamās preces nosūtāmas uz adresi: SIA “Manas Garšas”, Bērzu iela 2, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125.

Uzsākot iegādātā izstrādājuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai, šajā gadījumā prece vairs nevar tikt atgriezta.

Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļas nosacījumiem “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”, tādēļ manasgarsas.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme. Sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Cenas un preču piedāvājums interneta veikalā var tikt mainīts bez brīdinājuma. Mēs negarantējam pieejamās informācijas pilnīgu precizitāti.

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā “manasgarsas.lv” nosaka LR 28.05.2002. LR MK noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.