Interneta vietnes manasgarsas.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. Pirms sākt lietot SIA „Manas Garšas” (reģistrācijas Nr.43603070857, juridiskā adrese – Ogres novads, Ogresgala pagasts, Ciemupe, “Urdziņa 115”) interneta vietni manasgarsas.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.manasgarsas.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
2. Ar interneta vietni manasgarsas.lv tiek saprasta SIA „Manas Garšas” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir manasgarsas.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
3. Apmeklējot interneta vietni manasgarsas.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni manasgarsas.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
5. Informējam, ka SIA „Manas Garšas” interneta vietnē manasgarsas.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes manasgarsas.lv lietošanas laikā.
6. SIA „Manas Garšas” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes manasgarsas.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē manasgarsas.lv.
7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni manasgarsas.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
8. Interneta vietnes manasgarsas.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Manas Garšas” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē manasgarsas.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
9. Katram interneta vietnē manasgarsas.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē manasgarsas.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
10. SIA „Manas Garšas” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes manasgarsas.lv lietošanas laikā.
11. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Manas Garšas” interneta vietnē manasgarsas.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes manasgarsas.lv kontaktpersonu.

Interneta vietnē manasgarsas.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

13. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē manasgarsas.lv norādīto kārtību.
14. Neizmantojiet interneta vietnē manasgarsas.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Manas Garšas” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes manasgarsas.lv lietošanas noteikumiem.
15. Pieprasot SIA „Manas Garšas” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz [email protected] no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA „Manas Garšas”, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz manasgarsas.lv tālruni.
16. SIA „Manas Garšas”, konstatējot interneta vietnē manasgarsas.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Manas Garšas” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
17. Interneta vietnes manasgarsas.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē manasgarsas.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē manasgarsas.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē manasgarsas.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes manasgarsas.lv starpniecību.
18. Interneta vietnē manasgarsas.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Manas Garšas” īpašums.
19. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Manas Garšas” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Interneta vietnē manasgarsas.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

20. SIA „Manas Garšas” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes manasgarsas.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
21. Lietojot interneta vietni manasgarsas.lv, piekrītat, ka SIA „Manas Garšas” vai jebkura trešā persona, kas darbojas manasgarsas.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
21.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
21.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
21.3. manasgarsas.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
21.4. IP adreses,
21.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu manasgarsas.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
22. SIA „Manas Garšas” interneta vietnē manasgarsas.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
23. SIA „Manas Garšas” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes manasgarsas.lv lietotājs paliks anonīms.
24. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē manasgarsas.lv, kļūst par SIA „Manas Garšas” īpašumu, kurus SIA „Manas Garšas” kā interneta vietnes manasgarsas.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.
25. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni manasgarsas.lv, esat piekritis, ka SIA „Manas Garšas” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 19.punktā norādītajam mērķim.

Interneta vietnes manasgarsas.lv privātuma un autortiesību aizsardzība.

26. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē manasgarsas.lv ievadītos datus, SIA „Manas Garšas” var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes manasgarsas.lv lietošanas noteikumiem.
27. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SIA „Manas Garšas” vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes manasgarsas.lv lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Par interneta vietnes manasgarsas.lv lietošanas noteikumiem.

28. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
29. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
30. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni manasgarsas.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Manas Garšas”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Manas Garšas” un trešajām personām.